09 грудня 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

08 грудня 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

07 грудня 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

06 грудня 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

26 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

25 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

24 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

23 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

22 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

19 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

18 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

17 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

16 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

15 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

12 листопада 2010
Щоденна оперативна інформація з видобутку вугілля підприємствами вугільної промисловості України

Пошук
Розширений пошук


Головна » Керівні документи розвитку галузі
версія для друку
5 серпня 2008  |  /

ГАЛУЗЕВА УГОДА

між Міністерством вугільної промисловості України,

іншими державними органами, власниками (об’єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості від 03.07.2001 р. (реєстраційний номер в Міністерстві праці та

соціальної політики України №71 від 7.08.2001 р.)

з доповненнями та змінами

від 15.02.2002 р. (№25 від 04.03.2002 р.),

 від 20.09.2002 р. (№80 від 07.10.2002 р.),

від 10.12.2002 р. (№89 від 20.12.2002 р.),

від 01.07.2003 р. (№63 від 09.07.2003 р.),

від 29.12.2003 р. (№9 від 21.01.2004 р.),

від 21.04.2004 р. (№41 від 20.05.2004 р.),

від 15.09.2004 р. (№77 від 04.10.2004 р.),

від 06.07.2005 р. (№67 від 28.07.2005 р.),

від 21.05.2007 р. (№47 від 05.06.2007 р.)

та від 15.07.2008 р. (№40 від 04.08.2008 р.)

 

 

1. Сторони угоди

 

Міністерство вугільної промисловості України, інші державні органи, власники чи роботодавці, їх об’єднання, або уповноважені ними органи, наведені в додатку 1, з однієї сторони (далі – Власники (роботодавці), і Профспілка працівників вугільної промисловості України та Незалежна профспілка гірників України, наведені в додатку 2 (далі Профспілки), з іншої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України „Про колективні договори та угоди” уклали дану Галузеву угоду (далі Угода).

 

Додаток 1

до розділу 1 Угоди

Перелік суб’єктів

сторони власників (роботодавців), учасників Угоди

№ п/п

Повна назва учасника Угоди

Скорочена назва за текстом Угоди

Уповноважена особа

Підстави, що визначають повноваження

1.

Міністерство вугільної промисловості України

Мінвугле-пром

Міністр

Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р.

№ 1527

2.

Фонд державного майна України

ФДМУ

Голова Фонду

Тимчасове положення, затверджене постановою Верховної Ради України від 07.06.92 р.

№ 2558-XII

3.

Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій роботодавців вугільної промисловості

ВГООРВП

 

 

4.

Відкрите акціонерне товариство „Авдієвський КХЗ”

Авдієвсь-кий КХЗ

Генеральний директор

Статут, затверджений Виконкомом Авдієвської міськради Донецької обл., 20.09.04 р.

 

Додаток 2

до розділу 1 Угоди

Перелік суб’єктів

сторони Профспілок, учасників Угоди

пп

Повна назва учасника

Угоди

Скорочена назва за текстом Угоди

Уповноважена особа

Підстави, що визначають повноваження

1.

Професійна спілка працівників вугільної промисловості України

ППВПУ

Голова ЦК профспілки

Статут, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.03.2000 р.

№ 1355

2.

Незалежна професійна спілка гірників України

НПГУ

Голова профспілки

Статут, легалізований в Міністерстві юстиції України 11.11.2003 р.

№ 1992

 

2. Термін дії Угоди

 

2.1. Угода набирає чинності з дня її підписання і діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди.

2.2. Кожна із Сторін, що уклали  Угоду, не може, протягом терміну її дії, в односторонньому порядку призупинити виконання взятих на себе зобов'язань. Угода може бути анульована, продовжена, доповнена або змінена тільки за взаємної домовленості сторін, відповідні пропозиції можуть вноситись за ініціативою будь-якої з сторін.

 

3. Сфера дії Угоди

 

3.1. Угода поширюється на працівників, що працюють на умовах найму на підприємствах, в об'єднаннях, компаніях, товариствах, організаціях і установах вугільної промисловості (видобувних, перероблювальних, шахтовуглебудівельних, вугільного машинобудування, ДВГРС, реструктуризації підприємств галузі, вуглегеології, галузевої науки, інших підприємствах виробничої та соціальної інфраструктури галузі), що належать до сфери управління Мінвуглепрому України та інших підприємств галузі, у тому числі і ті, що знаходяться у процедурі банкрутства згідно з Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, незалежно від форм власності та господарювання (далі Підприємство), на учнів, що навчаються в галузевій системі підготовки і перепідготовки кадрів, а також на непрацюючих членів профспілок – інвалідів і пенсіонерів галузі, безробітних, звільнених з підприємств галузі.

Мінвуглепром та Підприємства за участю Профспілок будуть сприяти створенню галузевого об'єднання роботодавців вугільної промисловості незалежно від форм власності.

3.2. Положення Угоди є обов’язковими до застосування  при укладанні угод, колективних договорів і індивідуальних трудових договорів для всіх Підприємств, що перебувають у сфері дії Сторін, незалежно від форм власності та господарювання, а також під час розгляду трудових спорів.

3.3. У разі реорганізації Сторін і Підприємств, що знаходяться у сфері їх управління, включаючи зміну їх форми власності або власника, виконання обов’язків переходить до правонаступника.

 

4. Загальні положення

 

4.1. Угода є юридичним документом, що містить взаємні зобов’язання Сторін, учасників Угоди, спрямованим на забезпечення ефективної діяльності галузі та задоволення економічних і соціальних інтересів і потреб трудящих.

4.2. виключено.

4.3. У процесі реалізації  Угоди сторони знаходитимуть шляхи до взаєморозуміння і конструктивного співробітництва, визнаватимуть і поважатимуть права іншої сторони, сумлінно виконуватимуть взяті на себе зобов’язання.

4.4. Учасники сторони Власників (роботодавців), в межах своєї компетенції, зобов’язані забезпечити економічно доцільну зайнятість працівників, постійно вдосконалювати умови їхньої праці, задовольняти соціальні потреби трудящих, по мірі зростання ефективності виробництва підвищувати матеріальний добробут, виявляти турботу про їхнє здоров’я, створювати умови для професійного зростання.

4.5. Угодою встановлюються додаткові гарантії з урахуванням норм і рекомендацій Міжнародної організації праці та Всесвітньої організації охорони здоров’я, ратифікованих Україною, понад гарантії, встановлені чинним законодавством України.

Чинні та прийняті нові нормативні акти, що забезпечують вищі гарантії, ніж передбачені Угодою, мають пріоритет перед відповідними положеннями Угоди.

4.6. Сторона Власників (роботодавців) зобов'яже Підприємства, що відносяться до їх сфери управління, при укладанні колективних договорів забезпечити виконання встановлених Угодою мінімальних соціальних гарантій працівникам та їхнім сім’ям та не обмежують права трудових колективів у розширенні цих гарантій з власних джерел.

Інші Підприємства вугільної промисловості при укладанні колективних договорів можуть застосовувати положення зазначеної Угоди.

У разі відсутності колективних договорів на окремих Підприємствах сторони вживають необхідних заходів для їх укладання та керуються цією угодою до укладання колективного договору.

4.7. Сторони домовились, що в період дії  Угоди центральні органи Профспілок не будуть ініціювати і організовувати страйки з включених до неї питань за умови своєчасного виконання стороною Власника (роботодавця) своїх зобов’язань.

Сторони вживають застережних заходів щодо запобігання конфліктних ситуацій на Підприємствах, а також  застосовують оперативні дії  щодо розгляду трудових спорів, що виникають.

4.8. Професіональні спілки представляють інтереси працівників у всіх органах влади і господарських органах.

4.9. Питання ліквідації, реорганізації, перепрофілювання, перепідпорядкування або зміни форми власності підприємств, їх структурних (виробничих) підрозділів розглядаються з обов’язковою участю органів Профспілок відповідного рівня.

4.10. Органи Профспілок мають право вимагати від представників Роботодавця відповідних рівнів призупинення виконання рішень, що суперечать змісту Угоди. У випадку відмови профспілковий орган може оскаржити це рішення через суд.

4.11. В інтересах підвищення рівня життя трудящих сторони зобов’язуються:

            - сприяти успішній діяльності Підприємств, необхідній для підвищення рівня заробітної плати і розширення пільг, які забезпечують належний рівень життя;

            - розглядати і подавати на розгляд органам державного управління пропозиції з удосконалення взаємовідносин між державою і Підприємствами галузі в усіх сферах виробництва;

- всіляко сприяти забезпеченню зайнятості, можливості просування по службі та професійного зростання.

4.12. Сторона Власників (роботодавців) зобов'язується приймати галузеві нормативні та розпорядчі документи із соціально-економічних питань Підприємств після їхнього попереднього узгодження з центральними органами Профспілок (у порядку і за переліком згідно з додатком 1 до розділу 4 Угоди), а також оперативно забезпечувати їх рішеннями колегії Мінвуглепрому, інших колегіальних керівних органів сторін з питань роботи підприємств вугільної промисловості та прийнятою галузевою нормативною документацією з вказаного переліку питань (додаток 1 до розділу 4 Угоди), включивши Профспілки до списку обов'язкової розсилки документів.

Галузеві нормативні документи, що потребують, відповідно до чинного законодавства, погодження з профспілками, вводяться в дію після їхнього підписання профспілками - учасниками Угоди.

Сторона Власників (роботодавців) та Підприємства інформують профспілкові органи відповідного рівня про призначення або звільнення керівника Підприємства, директорів шахт та їх підрозділів, філій, структурних підрозділів, апарату Мінвуглепрому, шляхом надання копії наказу.

4.13. Роботодавець або уповноважений ним орган за запитом Профспілок відповідного рівня надає їм безкоштовно інформацію щодо соціально-економічної і фінансово-господарської діяльності Підприємств відповідно до чинного законодавства. Відповідний орган Профспілки несе відповідальність за розголошення наданої інформації, яка містить державну і комерційну таємниці. Без додаткових запитів центральному органу Профспілки інформація надається за переліком і в терміни, викладені в додатку 2 до розділу 4 Угоди.

Профспілковим органам відповідного рівня на їх запити надається інформація, стосовно об'ємів та розподілення коштів, які надходять на рахунки підприємств та їх підрозділів.

4.14. Під час проведення перевірок контрольно-ревізійним управлінням Мінвуглепрому Підприємств вугільної промисловості до складу комісій можуть включатись повноважні представники Профспілок відповідних рівнів за погодженням.

4.15. Джерелами фінансування положень цієї Угоди є кошти Підприємств, отримані в результаті їхньої фінансово-господарської діяльності, а також кошти державної підтримки, що виділяються з державного бюджету, і позабюджетних джерел на ці цілі. Віднесення витрат з реалізації положень цієї Угоди на собівартість продукції (робіт, послуг) або на прибуток, що залишається в розпорядженні Підприємства, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Сторони будуть спільно добиватися забезпечення джерелами фінансування положень  Угоди.

4.16. Власники ( роботодавці) або уповноважені ними особи, в межах своєї компетенції, разом з Профспілками організують на Підприємствах і в їх відособлених підрозділах роботу по укладанню колективних договорів та внесенню в них доповнень і змін.

 

 

ПОВНИЙ ТЕКСТ УГОДИ ІЗ ДОДАТКАМИ МОЖНА ЗАВАНТАЖИТИ З

«АРХІВУ ДОКУМЕНТІВ»

 


Стаханівському руху - 75 років
Дню шахтаря - гідну зустріч

Сторінки історії Стаханівського руху

29 серпня - "День шахтаря
Выступление Президента Украины В.Ф. Януковича на праздновании Дня шахтера и 75-летия стахановского движения в г. Стаханове

100 років від дня народження О.Ф. Засядька
100 років від дня народження О.Ф. Засядька

Обговорення проекту
Проект державної цільової економічної програми "Українське вугілля " на 2010-2015 роки

Керівні документи розвитку галузі
ГАЛУЗЕВА УГОДА

Актуальний коментар
ЯКЩО У ВАС ПРОБЛЕМИ З НЕВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ - ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛЕФОНОМ "ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ" МІНВУГЛЕПРОМУ - (044) 594-65-51

Реєстрація
Логін
Пароль
Увійти  
Реєстрація  Реєстрація
Опитування
Чи подобається вам дизайн цього сайту?
Важко відповісти
Так
Ні
Відповісти Відповісти
результати Відповісти2006 - 2010 (08.2019) © Міністерство вугільної промисловості